info@islamiclearningcenter.nl Jan rebelstraat 14H, Amsterdam
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Pedagogisch beleid

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

• interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs

• onderwijs op maat geven: differentiëren

• gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)

• een kwaliteitsvolle instructie verzorgen

• kinderen zelfstandig (samen) laten werken