info@islamiclearningcenter.nl Jan rebelstraat 14H, Amsterdam
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Missie & Visie

Onderwijs dient de kinderen voor te bereiden op en in staat te stellen tot een volwaardig functioneren en participeren in de Nederlandse samenleving, met de nadruk dit te doen vanuit de eigen levensbeschouwende en culturele achtergrond.

De pedagogische filosofie van onze Islamitische school is gebaseerd op het idee dat er een positief verband bestaat tussen het vergroten van onderwijskansen van de kinderen en het positief benaderen van hun eigen identiteit. Er wordt gestreefd naar een sociaal-cultureel en pedagogisch veilige sfeer op school, waarin de kloof tussen school en thuis wordt verkleind.