info@islamiclearningcenter.nl Jan rebelstraat 14H, Amsterdam
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Informatie

Binnen ons leercentrum gaan we uit van het idee dat alle leerlingen willen en kunnen leren. Leerlingen komen immers niet op een leerinstituut om te mislukken, maar om te lukken. Bij ons onderwijsaanbod gaan wij uit van de uitgangspunten van passend onderwijs, dat betekent dat wij zoveel mogelijk 'op maat' werken en dus inspelen op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Wij werken echter niet geheel individueel. Voor de meeste leerlingen hanteren wij het model Basisstof-Herhalingsstof-Verrijkingsstof, waarbij leerlingen die andere onderwijsbehoeften hebben (de snelle, de meerbegaafde en de zwakke leerlingen) ook onze aandacht hebben. Voor leerlingen waarvoor dat nodig is stellen we eventueel aangepaste programma's op.


Doneren

De eerste Islamitische privé basisschool voor de Ummah ondersteund door de Ummah! Help nu mee!

Doneren

Missie & Visie

Onze basisschool is gebaseerd op het idee dat er een positief verband bestaat tussen het vergroten van de onderwijskansen van leerlingen en het behouden van de eigen identiteit.

Lees Meer

Pedagogisch Beleid

We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beiden facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn.

Lees Meer